Step by step guide how to build your own CBG.

Click on the thumbnail to download. Print on A4

Note, that this is not one and only way to build a CBG. I tried to make it simple way.  I put a lot of work into this textbook. I did not use the Copy / Paste method because I do not steal. All photos and drawings are mine, except for the cigar label designs, Henri Vidal’s “Caïn” sculpture and the internet meme. If you find typos, spelling or anything, please accept my apologies. The manual is free and can be shared. I only reserve the recognition of authorship and I do not agree to commercial dissemination or distribution requiring registration on other sites). Have fun!
release 1.03. March 2020.
Creatice Commons license,
Attribution-Non-commercial use-No derivative works 3.0   by-nc-nd-300x104


 

52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52Fret slotting template – Fender scale and pegholes template – Paper A3Plus

Scale 647 mm – 25,47 inches
Download this file and print it on A3Plus adhesive paper – or give it to your local print service. Place it on your fretboard and cut.


Fret slotting template – Fender scale – Paper A3

52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52Scale 647 mm – 25,47 inches
Download this file and print it on standard 420 x297 mm A3 adhesive paper – or give it to your local print service. Place it on your fretboard and cut.


52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52Fret slotting template – cigar box guitar or baritone ukulele

Scale 580 mm – Ukulele baritone or CBG or strumstick
Download this file and print it on A3 adhesive paper – or give it to your local print service. Place it on your fretboard and cut.


52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52Fret slotting template vector file for fretting jig – pin 4 mm, scale 580 mm

For use with fretting jig
Download this vector file and give it to your local signage company to cut on computer cutter in 5 mm PVC.


All above templates are free but you can leave a tip. Thanks

If you need a template for other scale or dimension or other pin diameter I can make one for you here

[kofi]

okladkaPodręcznik budowy instrumentu cigar box guitar

Podręcznik budowy cigar box guitar – kliknij w obrazek żeby pobrać. Drukuj na A4

Opisany sposób to nie jedyna metoda. Będą aktualizacje. Włożyłem w ten podręcznik mnóstwo pracy. Nie korzystałem z metody Kopiuj/Wklej bo prostu po pierwsze nie ma z czego KOPIOWAĆ – to pierwsze w Polsce wydawnictwo na ten temat, a po drugie, nie kradnę. Wszystkie zdjęcia i rysunki są mojego autorstwa oprócz projektów etykiet od cygar, rzeźby „Caïn” Henri Vidala i mema internetowego. Jeśli znajdziesz literówki, ortografy czy cokolwiek to przyjmij moje przeprosiny. Podręcznik jest darmowy i można go udostępniać. Zastrzegam jedynie uznanie autorstwa i nie zgadzam się na rozpowszechnianie komercyjne lub wymagające rejestracji w innych serwisach (prawda panie chomik?). Bawcie się dobrze!
wydanie 1.03. Marzec 2020.
Licencja Creatice Commons,
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska  by-nc-nd-300x104


52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52Szablon do nacinania progów i wiercenia otworów na klucze.

Menzura 647 mm
Z tym plikiem idziecie do drukarni cyfrowej i prosicie o wydruk na arkuszu A3plus w skali 1:1 – papier samoprzylepny.


52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52Szablon do nacinania progów.

Menzura 580 mm – Ukulele baryton albo CBG z 3 strunami albo strumstick
Z tym plikiem idziecie do drukarni cyfrowej i prosicie o wydruk na arkuszu A3plus w skali 1:1 – papier samoprzylepny.

Plik wektorowy do przyrządu z nacięciami i bolcem znajdziesz po lewej.


Wszystko to możesz pobrać za darmo, a jeśli uznasz, że warto możesz kupić mi kawę. Dzięki

A jeśli potrzebujesz innego szablonu to mogę go dla Ciebie zrobić poniżej COMMISIONS OPEN

[kofi]

Fretting jig