Miku 4 Lemon Resonator #0016

Tu rezonator zrobiony z wyciskacza do cytryn. Pod mostkiem typu biscuit piezo plus dodany Original Flatpup Humbucker

Share this project